Zorg en welzijn: logopedie voor verstandelijk gehandicapten

19 juli 2017
 Categorie├źn: Gezondheid & medisch, Blog


Er zijn veel mensen die een taalachterstand hebben. Voor deze personen is het een goede zaak dat er logopedisten zijn die daarbij kunnen helpen. Een logopedist zal zich vooral bezighouden met eventuele communicatiestoornissen die betrekking hebben op de mond. Er zal door middel van training en adviezen worden geprobeerd de persoon beter en duidelijker te laten communiceren. Er wordt gewerkt aan het gebruik van de stem, taal, gehoor en de uitspraak. De problemen die men heeft tijdens het spreken, zouden ook kunnen worden veroorzaakt door het slikken, ademhalen, eten en drinken. Het kan allemaal met elkaar verband houden. Alle facetten worden bekeken tijdens de behandeling. Voordat er een behandelingsplan wordt opgesteld, zal dat eerst allemaal besproken worden. Ook met eventuele begeleiders wordt het plan van aanpak besproken. Het gaat vaak om jonge kinderen, maar ook om verstandelijk gehandicapten. Nu is een behandelingsplan opstellen voor de logopedie van een verstandelijk gehandicapte anders dan voor personen die niet verstandelijk gehandicapt zijn. Bij logopedie voor verstandelijk gehandicapten zal alles beter moeten worden omschreven, zodat er ook resultaten geboekt kunnen worden.


Aandachtspunten

Voordat er een plan wordt opgesteld wordt er naar verschillende zaken gekeken. Hoort de persoon goed? Heeft hij of zij misschien een gehoorapparaat nodig? Een persoon die slecht hoort zal ook slecht kunnen communiceren.  Heeft hij of zij moeite om de mensen om zich heen te begrijpen? Maakt hij of zij moeilijk contact met anderen? Wanneer dat problemen geeft, moet daar eerst naar gekeken worden.  Bij een behandeling moet altijd duidelijk worden aangegeven wat je gaat doen.


Logopedie voor verstandelijk gehandicapten

Aan deze groep mensen is het extra moeilijk om logopedie te geven. De logopedist moet zich meer en beter inzetten om verstandelijk gehandicapten te begeleiden. Zo is het des te meer van belang dat er een goede band wordt opgebouwd. De verstandelijk gehandicapte moet blij kunnen zijn als hij of zij de logopedist weer ziet. Zo blijft het contact gemakkelijker. Bij verstandelijk gehandicapten vormt vaak het ademen een probleem. Een logopedist zal daarom zo vroeg mogelijk met de spraaklessen moeten beginnen. In de loop der jaren zal een logopedist een vertrouwensband kunnen opbouwen met de verstandelijke gehandicapte. Dat zal de spraak ten goede komen. Logopedie voor verstandelijk gehandicapten is al met al een vak apart. Het is een zwaar maar dankbaar beroep. Een verstandelijk gehandicapt kind is vaak erg aanhankelijk. Er zijn verder meerdere gradaties onder de verstandelijk gehandicapten. Daarom zal een logopedist niet altijd naar behoren kunnen helpen.

Kijk voor een degelijke begeleiding bij logopedie voor verstandelijk gehandicapten (volwassenen en kinderen) bij de LeekerweideGroep in Noord-Holland.


Delen